Informatie over DENTIGEL voor Belgische tandartsen:

Dentigel is een in Nederland als geneesmiddel geregistreerd geneesmiddel onder het zogenaamde UAregime (UA = Uitsluitend Apotheek). Dat houdt in dat een Nederlandse apotheek het gewoon aan u mag verkopen zonder recept. Een Belgische apotheek echter kan het niet bekomen.

Gouka bv is een farmaceutische groothandel, dus mag ik het volgens de Nederlandse regels niet aan u verkopen. (U wordt gezien als eindverbruiker).

Voor Belgische tandartsen werk ik samen met een apotheek, die bereid is te versturen naar Belgische tandartsen: zie onder aan de pagina.

Voor verdere informatie over bijvoorbeeld prijs en verzendkosten verwijs ik naar apotheker Tom Houben.

Information de DENTIGEL   pour les dentistes Belges:

Dentigel est régistré aux Pays Bas comme médicament.

Cela implique que ce médicament est enrégistré sous le régime UA (UA= uitsluitend apotheek = seule pharmacie). Cela implique aussi qu’un pharmacie aux Pays Bas peut vendre le Dentigel sans ordonnance.

Gouka BV est un commerce de gros de produits pharmaceutiques et, en Hollande, il nous n’est pas autorisé de fournir directement á un dentiste.

Pour cela je travaille et coopère avec une pharmacie, qui veut envoyer le Dentigel au dentistes Belges: voir le bas de la page.

S’il vous plaît informez vous par Tom Houben ou utilisez notre adresse email.

Admiraal apotheek,
Apr Tom Houben,
Admiraalsplein 15,
3317 BA DORDRECHT.
Tel: + 31 (0)78 6183675
Fax: + 31 (0)78 6173158
Email: admiraal.apotheek@ezorg.nl

Vriendelijk dank / Merci,
Charles Wauters,
apotheker / pharmacien.